Årsmötet 2020 framflyttat

  • 24 mar 2020

På grund av den rådande situationen med coronaviruset har TSS styrelse tagit beslutet att årsmötet den 31/3 ställs in och flyttas fram till maj preliminärt. Nytt datum meddelas i ett senare skede. Sittande styrelse fortsätter sitt arbete i nuvarande form. Detta med anledning av att Riksidrottsförbundet har uppdaterat sina rekommendationer till följd av Covid-19:

  • Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.  (För TSS gäller, enligt våra stadgar, att årsmöte skall hållas innan mars utgång)
  • Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

/ Styrelsen, Trollhättans Simsällskap