Ledare i TSS

  • 31 jan 2013

Du som är ledare i TSS. Nu kan du anmäla dig till Plattformenutbildningen. Plattformen är en ledarutbildning för dig som är ledare för barn/ungdomar i åldern 7-15 år. Utbildningen går på Swania den 2-3 mars. Anmäl ditt intresse till utbildningen på mejl snarast.

Platserna är begränsade till att verksamheten måste fungera även när du är borta på helgen, har du teknikskola, simskola eller träning behöver du ordna en ersättare. Blir det många som anmäler sig får några kanske vänta till nästa omgång

 

Kursen är en del av simlinjeassistentutbildningen och krävs som en del för att du skall bli godkänd simlinjeassistent(före detta simlärarkandidat och tenikskoleledareutbildningen)

 

Ämnen som berörs är

 

• Barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
• Ledarskap - pedagogik
• Barnet/ungdomen i centrum
• Praktiskt ledarskap

 

Välkomna med er anmälan.